Kampagne -5% med koden 5promo
hello@artforma.com
Skriv en mail til os
Skriv via Messenger
Skriv via WhatsApp

Privatlivspolitik

Tak for Deres interesse for vores webshop. Vi prioriterer beskyttelse af Deres privatliv meget højt. I nærværende privatlivspolitik finder De nærmere oplysninger vedrørende behandling af Deres persondata. Den dataansvarlige er FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200, Karpicko, service@artforma.dk

 

1. Adgangsdata og hosting

Du kan gå ind på vores hjemmesider uden at oplyse dine persondata. I tilfælde af hver fremkaldelse af en hjemmeside gemmer serveren automatisk kun såkaldte server logs, såsom fx navn på den ønskede fil, Deres IP adresse, dato og klokkeslæt for fremkaldelsen, mængde af de transmitterede data og navn på leverandøren af internetydelser, der fremkommer med forespørgslen (adgangsdata) og dokumenterer fremkaldelse af hjemmesiden.

De pågældende data analyseres udelukkende med henblik på at sikre hjemmesidens korrekte funktion og med henblik på optimering af vores tilbud. Ovenstående har til formål – for så vidt gælder vurdering af interesser – varetagelse af vores legitime interesse, der går ud på en korrekt præsentation af vores tilbud. Alle adgangsdata fjernes inden syv dage efter, at De har forladt hjemmesiden.

Hostingydelser leveret af en ekstern leverandør.

Idet vi har ladet databehandlingen varetage af en ekstern enhed leverer en ekstern tjenesteyder – efter vores ordre – ydelser indenfor hosting og præsentation af hjemmesider. Enhver form for data, der – på en måde beskrevet i nærværende privatlivspolitik – er blevet indsamlet i forbindelse med brug af vores hjemmeside eller hertil beregnede formularer, som der er tilgængelige på webshoppen, opbevares på den pågældende tjenesteyders servere. Behandling af data på andre servere sker udelukkende inden for rammer beskrevet i nærværende privatlivspolitik. Tjenesteyderen har hjemsted i et EU- eller EØS-land.

 

 

2. Indsamling og behandling af data med henblik på gennemførelse af aftalen og oprettelse af kundens konto.

Vi indsamler persondata udelukkende, når De selv, frivilligt oplyser de pågældende data over for os når De aflægger Deres ordre, kontakter os (fx via kontaktformularen eller e-mail) eller når De opretter kundekonto. De obligatoriske felter er markeret som obligatoriske, fordi oplysninger, som de indeholder, er fornødne for at vi kan gennemføre aftalen eller behandle den sag, i forbindelse hvormed De har kontaktet os eller for at vi kan oprette en kundekonto. Uden angivelse heraf er det ikke muligt at færdigbehandle ordren, oprette en kundekonto eller kontakte os. En oplysning om, hvilke data der indsamles, fremgår af de formularer, hvorpå de pågældende data indtastes. Vi anvender de oplysninger, De har givet os, med henblik på at gennemføre aftalen og besvare Deres forespørgsler. Efter gennemførelse af aftalen eller sletning af Deres kundekonto begrænses behandling af Deres persondata, og efter udløb af opbevaringsperioder anført i skatteregler og regnskabsloven fjernes de, medmindre De har afgivet Deres entydige samtykke til vores fortsatte brug heraf eller såfremt vi – i overensstemmelse med den gældende lovgivning – har forbeholdt os retten til fortsat brug heraf. I sidstnævnte tilfælde underrettes De herom via nærværende erklæring. Deres kundekonto kan til enhver tid fjernes. For at kunne gøre det bedes De sende en besked til vores kontaktadresse anført under punktet "Vores kontaktoplysninger og Deres rettigheder" eller gøre brug af den relevante funktion på Deres kundekonto.

 

 

3. Videregivelse af data

Med henblik på gennemførelse af aftalen videregiver vi Deres data til et kurerfirma, der varetager leverancen, såfremt dette er nødvendigt for levering af de bestilte varer. Afhængigt af, hvilken leverandør af betalingsydelser De vælger i ordreprocessen, videregiver vi de til det formål indsamlede betalingsdata til et kreditinstitut, der håndterer betalingen og eventuelt til den af os eller Dem valgte leverandør af betalingsydelser. Visse leverandører af betalingsydelser indsamler selv data, hvis De opretter en konto hos dem. I så fald bør man – i forbindelse med aflæggelse af ordren – logge på hos leverandøren af betalingsydelser ved at angive sine adgangsdata. I så fald gælder der også den givne leverandørs af betalingsydelser privatlivspolitik.

Videregivelse af oplysninger til kurerfirma.

Såfremt De – under eller efter aflæggelse af ordre – meddeler os Deres udtrykkelige samtykke hertil, videregiver vi på den baggrund Deres e-mail adresse og telefonnummer til et udvalgt kurerfirma, så firmaet kan kontakte Dem før levering af ordren mhp. advisering eller med henblik på at aftale nærmere detaljer omkring leverancen.

"Ovenstående samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at sende en relevant besked til vores kontaktadresse anført under punktet "Vores kontaktoplysninger og Deres rettigheder" eller ved at sende en besked direkte til kurerfirmaet til kontaktadressen anført nedenfor. Efter, at De har tilbagekaldt Deres samtykke fjerner vi Deres data, som De har oplyst til det formål, medmindre De har afgivet Deres udtrykkelige samtykke til fortsat brug af Deres data til andre formål eller medmindre vi har forbeholdt os retten til fortsat brug heraf i de ved loven tilladte tilfælde. I sidstnævnte tilfælde underrettes De herom via nærværende erklæring.

UPS Polska Sp. z.o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3
01-222
Warszawa

DPD Polska sp. z o.o.
ul. Mineralnej 15
02-274
Warszawa

General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052
Komorniki

 

 

4. E-mail-Nyhedsbrev.

Reklame sendes pr. mail efter, at De har tilmeldt Dem nyhedsbrevet.

Tilmelder De Dem vores nyhedsbrev, anvender vi de til formålet fornødne oplysninger eller oplysninger, som De særskilt har givet os med henblik på regelmæssig fremsendelse af vores nyhedsbrev til Dem pr. elektronisk post, på grundlag af det af Dem meddelte samtykke.

De kan til enhver tid give afkald på modtagelse af nyhedsbrevet, ved at sende os en besked med en relevant meddelelse eller ved at gøre brug af et relevant link, som De kan finde i nyhedsbrevet. Efter, at De har afmeldt Dem nyhedsbrevet fjerner vi Deres e-mail adresse, medmindre De har afgivet Deres udtrykkelige samtykke til fortsat brug af Deres data til andre formål eller medmindre vi har forbeholdt os retten til fortsat brug heraf i de ved loven tilladte tilfælde. I sidstnævnte tilfælde underrettes De herom via nærværende erklæring.

 

 

5. Integration med Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge er integreret på vores websted med det formål at vise vores Trusted Shops Trustmark samt de indsamlede kundeanmeldelser og Trusted Shops-produktsortimentet, der er tilgængeligt for købere, når de har afgivet en ordre.

Dette tjener til at beskytte vores legitime interesse i at præsentere vores tilbud på markedet optimalt. Trustbadge og de tjenester, der annonceres på denne måde, udgør et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

Når Trustbadge anvendes, gemmer serveren automatisk de såkaldte serverlogfiler, som f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for opkaldet, mængden af overførte data og den anmodende internetudbyder (adgangsdata), og dokumenterer Trustbadge-opkaldet. Ovennævnte adgangsdata analyseres ikke og overskrives automatisk inden for syv dage efter afslutningen af dit besøg på webstedet.

Andre personlige oplysninger videregives kun til Trusted Shops, hvis du efter at have bestilt i butikken beslutter dig for at bruge Trusted Shops produkter eller allerede har registreret dig for at bruge dem. I sådanne tilfælde gælder den aftale, der er indgået mellem dig og Trusted Shops.

 

 

6. Cookie-filer og internetanalyse

For at gøre vores websted mere attraktivt og for at muliggøre visse funktioner til at vise relevante produkter eller til markedsundersøgelser bruger vi såkaldte cookies på vores sider. Dette - som en del af analysen og vurderingen af interesser - tjener til at beskytte vores legitime interesse i at præsentere vores tilbud optimalt. Cookies er små tekstfiler, som automatisk gemmes på din terminal. Nogle af de cookies, som vi bruger, slettes ved slutningen af browsersessionen, dvs. når du lukker din browser (såkaldte session cookies). Andre cookies gemmes på din terminal og gør det muligt for os at genkende din browser næste gang, du besøger hjemmesiden (permanente cookies). Opbevaringsperioden er angivet i din internetbrowsers cookie-indstillinger. Du kan konfigurere din browser til at blive informeret om brugen af cookies og til at kunne beslutte, om du vil acceptere eller afvise dem i visse tilfælde eller helt og holdent. Browsere administrerer cookie-indstillingerne på forskellige måder. I hjælpemenuen i din browser kan du finde forklaringer på, hvordan du ændrer dine cookie-indstillinger. De kan findes på følgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Hvis du ikke accepterer brugen af cookies, kan funktionaliteten af vores websted være begrænset, hvis du ikke accepterer brugen af cookies.

Anvendelse af Google (Universal) Analytics til internetanalyseformål.

Vores hjemmeside bruger Google (Universal) Analytics, et værktøj til internetanalyse lanceret af firmaet Google Inc. (www.google.com). Ovenstående har til formål – for så vidt gælder analyse og vurdering af interesser – varetagelse af vores legitime interesse, der går ud på en optimal præsentation af vores tilbud. Google (Universal) Analytics bruger metoder, der muliggør en analyse af Deres brug af hjemmesiden – fx cookie-filer. De automatisk indsamlede oplysninger vedrørende Deres brug af vores hjemmeside videregives normalt til en Google server i USA, og der opbevares de. Grundet anonymisering af IP-adressen, som blev aktiveret på denne hjemmeside, forkortes Deres IP-adresse inden videregivelse heraf til EU-medlemslande eller andre lande, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde videregives den fulde IP-adresse til Google serveren i USA, og den forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse videregivet af Deres browser indenfor Google Analytics kombineres normalt ikke med andre Google data.

Google LLC har hovedkontor i USA og har EU-US-Privacy Shield certifikat. Det aktuelle certifikat kan ses ved at klikke på linket. I henhold til en aftale mellem USA og Europa-Kommissionen konstaterede sidstnævnte, at virksomheder, der er i besiddelse af Privacy Shield certifikat, tilbyder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

De kan forhindre Googles registrering af de af cookie-filer indsamlede data vedrørende Deres brug af vores hjemmeside (herunder Deres IP-adresse) og Googles behandling af den slags data ved at downloade og installere et plugin til browseren, som De kan finde ved at klikke på linket: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk

Alternativt – i stedet for at installere plugin til internetbrowseren – kan De også klikke på linket for at deaktivere Google Analytics’ indsamling af data på vores hjemmeside. I så fald gemmes der en opt-out cookie-fil på Deres slutudstyr. Fjerner De cookie-filer, er De nødt til at klikke på ovenstående link igen.

 

 

7. Plugins til sociale medier.

Brug af sociale plug-ins

Brug af plugins til sociale medier. "Vores hjemmeside bruger såkaldte sociale plugins (”plugins“) til sociale medier. Under visning af vores hjemmeside, der indeholder sådant et plugin, opretter Deres browser en direkte forbindelse til Facebook, Google, Twitter eller Instagram servere. Pluginets indhold videregives af den givne tjenesteudbyder direkte til Deres browser og det integreres med hjemmesiden. Takket være den slags integration modtager tjenesteudbydere en oplysning om, at Deres browser har vist vores hjemmeside, selv hvis De ikke har oprettet en profil hos den givne tjenesteudbyder eller hvis De ikke er logget på hos denne på det givne tidspunkt. Sådan en oplysning (inkl. Deres IP-adresse) videregives af Deres browser direkte til den givne tjenesteudbyders server (visse servere findes i USA) og der opbevares den. Har De logget på et af de sociale medier, vil den givne tjenesteudbyder kunne henføre besøget på vores side direkte til Deres profil på det givne sociale medie. Bruger De det givne plugin, fx trykker De på ”Synes godt om” knappen eller ”Del” knappen, sendes en relevant oplysning også direkte til den givne tjenesteudbyders server og den bliver gemt der. Derudover offentliggøres de pågældende oplysninger på det givne sociale medie og de vises til personer, som tilhører Deres vennekreds. Formålet med og omfanget af tjenesteudbyderes indsamling af data og deres viderebehandling og brug heraf samt muligheden for kontakt, Deres rettigheder i den henseende og muligheden for at foretage indstillinger, der garanterer beskyttelse af Deres privatliv blev beskrevet i tjenesteudbyderes privatlivspolitik.

http://www.facebook.com/policy.php

Ønsker De ikke, at de sociale medier skal henføre data indsamlet under besøg på vores hjemmeside direkte til Deres profil på det givne sociale medie, er De nødt til at logge af det givne medie inden De besøger vores hjemmeside. Derudover kan De forhindre installation af plugins på siden helt ved at anvende passende udvidelser for Deres browser, fx blokering af scripts vha. ”NoScript“ (http://noscript.net/)."

 

 

8. Påmindelser om at give feedback

Påmindelse om feedback fra Trusted Shops

Hvis du under eller efter din bestilling udtrykkeligt har accepteret dette, videresender vi din e-mailadresse til Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln, Tyskland (www.trustedshops.pl), så du via e-mail kan blive mindet om muligheden for at give feedback på dit køb i vores butik.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en passende meddelelse til vores kontaktadresse som angivet under "Vores kontaktoplysninger og dine rettigheder" eller ved at afgive en direkte erklæring til Trusted Shops.

 

 

9. Vores kontaktoplysninger og Deres rettigheder.

De har ret til gratis oplysning om Deres persondata, som vi opbevarer. Derudover kan de kræve rettelse heraf, indskrænkning af databehandling, sletning af data eller overførsel heraf.

Har De spørgsmål vedrørende indsamling, behandling og brug af Deres persondata, rettelse, blokering eller sletning af data eller ønsker De at tilbagekalde de meddelte samtykker eller gøre indsigelse mod brug af bestemte data, bedes De rette henvendelse til den dataansvarlige: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200, Karpicko, service@artforma.dk .

Derudover har De ret til at indgive klage til det kompetente tilsynsorgan.

********************************************************************
Ret til at gøre indsigelse.

Såfremt vi, på en måde beskrevet i nærværende privatlivspolitik – inden for analyse og vurdering af interesser – behandler persondata med henblik på at varetage vores legitime interesser, kan De gøre indsigelse mod behandling af data til dette formål – med virkning for fremtiden. Finder behandlingen sted til formål relateret til direkte markedsføring, kan De til enhver tid udøve retten til at gøre indsigelse. Finder behandlingen sted til andre formål, har De ret til at gøre indsigelse alene af årsager, der skyldes Deres særlige situation.

Efter, at De har udøvet retten til at gøre indsigelse, fortsætter vi ikke behandlingen af Deres persondata, medmindre vi beviser, at der findes vigtigt, lovligt begrundet grundlag for behandlingen og såfremt grundlaget er overordnet i forhold til Deres interesser og rettigheder eller såfremt behandlingen skal tjene til inddrivelse, eksekution eller forsvar af fordringer.

Ovenstående gælder ikke, såfremt behandling af data sker til formål relateret til direkte markedsføring. I så fald fortsætter vi ikke behandling af Deres persondata til ovenstående formål. ********************************************************************

Se vores anmeldelser på  

Se mere