Kampagne -5% med koden 5promo
hello@artforma.com
Skriv en mail til os
Skriv via Messenger
Skriv via WhatsApp

I. Definitioner

De udtryk, der bruges i reglerne, betyder:

1. Kunde - en fysisk person, juridisk person eller en organisatorisk enhed, der ikke er en juridisk person, hvis specifikke bestemmelser giver retlig handleevne, som indgår en salgskontrakt med Sælger som en del af Butikken.

2. Forbruger - en fysisk person, der foretager en juridisk transaktion med sælgeren, der ikke er direkte relateret til dennes forretning eller professionelle aktivitet. Bestemmelserne i reglementet vedrørende forbrugeren finder også anvendelse på en fysisk person, der indgår en aftale, der er direkte forbundet med dennes erhvervsvirksomhed, når indholdet af denne aftale viser, at den ikke er af erhvervsmæssig karakter for denne person, navnlig som følge af emnet hans erhvervsvirksomhed, stillet til rådighed på grundlag af bestemmelser om den centrale registrering og oplysninger om økonomisk aktivitet.

3. Sælger - den enhed, der administrerer og driver butikken, dvs. FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. med hjemsted på ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, optaget i Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS-nummer: 0000756639, dokumentation og registreringsfiler for virksomheden opbevares af District Court Poznań - Nowe Miasto og Wilda i Pozna , IX Handelsafdelingen af Landsretsregisteret. Kontakt med sælger er mulig via:

4. Regler - dette dokument, der definerer de generelle salgsbetingelser og reglerne for levering af elektroniske tjenester som en del af Artforma Online Store.

5. Onlinebutik (butik) – onlinebutik, der opererer under navnet Artforma, tilgængelig på artforma.dk.

6. Varer– produkter, der tilbydes i onlinebutikken.

7. Salgskontrakt – en kontrakt indgået mellem Sælger og Kunden eksternt via Online Store.

8. Ordre – Kundens hensigtserklæring, der sigter direkte på at indgå en salgsaftale, der især specificerer typen og antallet af varer.

 

II. Generelt

1. Disse regler definerer reglerne for brug af onlinebutikken, der er tilgængelig på: artforma.dk/. Kunden bør læse reglerne, før de registrerer en konto i butikken, fordi det former hans rettigheder og forpligtelser.

2. Disse regler er de regler, der er nævnt i art. 8 i lov af 18. juli 2022 om levering af elektroniske tjenester.

3. Disse regler definerer især:

 • Regler for registrering og brug af en konto som en del af onlinebutikken.
 • Betingelser og regler for afgivelse af ordrer elektronisk som en del af onlinebutikken.
 • Principper for indgåelse af salgsaftaler ved hjælp af de tjenester, der leveres som en del af onlinebutikken.

4. I overensstemmelse med den forpligtelse, der følger af lov af 18. juli 2002 om levering af elektroniske tjenester, samt under hensyntagen til oplysningsforpligtelserne i art. 12 sek. 1, punkt 19 og 20 i lov om forbrugerrettigheder af 30. maj 2014, oplyser Sælger, at:

- de tekniske betingelser for brug af butikken er som følger: enhver enhed, der er i stand til at køre en webbrowser, såsom: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

- Yderligere tekniske krav:

 • Cookies aktiveret
 • JavaScript aktiveret,
 • Pop-ups aktiveret,
 • Adobe Flash Player 11 eller nyere er installeret.

- betydelig interoperabilitet af Butikkens digitale indhold med Kundens computerhardware og software kan være som følger: i udførelsen af hurtige overførsler via PayPal, Stripe, Braintree hurtige betalingssystem.

5. For at bruge onlinebutikken skal kunden selv få adgang til en computerstation eller terminalenhed med internetadgang.

6. I overensstemmelse med gældende lovgivning forbeholder Artforma sig retten til at begrænse leveringen af tjenester via Onlinebutikken til personer, der er over 18 år. I et sådant tilfælde vil potentielle kunder blive underrettet om ovenstående.

7. Kunder kan til enhver tid få adgang til disse bestemmelser via linket på hjemmesiden artforma.dk/ og downloade det og printe det ud på egen hånd.

 

III. Regler for brug af netbutikken

1. Tilmelding i netbutikken er valgfri. Kunden kan afgive en ordre uden at registrere sig i butikken efter at have læst og accepteret nærværende regler. Tilmelding sker ved at udfylde og acceptere tilmeldingsformularen, der findes på Butikkens hjemmeside. Betingelsen for registrering er samtykke til indholdet af reglementet og afgivelse af personoplysninger markeret som obligatoriske.

2. For at sikre sikkerheden for transmissionen af meddelelser og data i forbindelse med de tjenester, der leveres som en del af Online Store, træffer Sælger tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er passende i forhold til graden af trussel mod sikkerheden af de leverede tjenester, især foranstaltninger for at forhindre uautoriseret erhvervelse og ændring af personlige data sendt på internettet.

3. Kunden er især forpligtet til at:

 • brug onlinebutikken på en måde, der er i overensstemmelse med almindelig gældende lovgivning, bestemmelserne i reglementet samt med de generelle principper for brug af internettet.
 • ikke at levere eller overføre indhold, der er forbudt ved lov, f.eks. indhold, der promoverer vold, ærekrænkende eller krænker personlige rettigheder og andre rettigheder tilhørende tredjeparter,
 • brug onlinebutikken på en måde, der ikke forstyrrer dens funktion, især ved at bruge specifik software eller enheder,
 • ikke at foretage handlinger, der består i at sende eller poste uopfordret kommerciel information (spam) som en del af onlinebutikken,
 • brug onlinebutikken på en måde, der ikke er ubelejlig for andre kunder og for sælgeren,
 • brug ethvert indhold, der er opslået som en del af onlinebutikken, kun til personlig brug til ikke-kommercielle formål,

4. Sælger kan fratage Kunden retten til at bruge Netbutikken samt begrænse dennes adgang til nogle eller alle Netbutikkens ressourcer med øjeblikkelig virkning i tilfælde af Kundens overtrædelse af Reglementet, især når kunden:

 • leveret usande, unøjagtige eller forældede data under registreringen i onlinebutikken, vildledende eller krænkelse af tredjeparters rettigheder.
 • har krænket tredjemands personlige rettigheder via netbutikken, især de personlige rettigheder for andre kunder i netbutikken,
 • har begået anden adfærd, der af Sælger vil blive betragtet som adfærd, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning eller generelle principper for brug af internettet eller skadelig for Sælgers gode navn.

5. En person, der er blevet frataget retten til at bruge netbutikken, må ikke omregistrere sig uden Sælgers forudgående samtykke.

 

IV. Procedure for indgåelse af en salgsaftale

1. Sælger foretager gennem Butikken fjernsalg af varer i sit tilbud. Kunden kan sætte sig ind i varernes vigtigste karakteristika, inden han afgiver en ordre på siderne i Netbutikken vedrørende individuelle varer. For at indgå en fjernsalgsaftale via onlinebutikken skal du gå til onlinebutikkens websted og vælge varerne, idet du tager yderligere tekniske trin baseret på de meddelelser, der vises til kunden, og informationer, der er tilgængelige på webstedet.

2. Valget af de bestilte varer foretages af kunden ved at lægge dem i kurven.

3. Ved afgivelse af Ordren - indtil der trykkes på knappen, der bekræfter afgivelsen af Ordren - har Kunden mulighed for at ændre de indtastede data og de valgte varer. For at gøre dette skal du følge meddelelserne, der vises til kunden, og de tilgængelige oplysninger på webstedet.

4. Efter at kunden har givet alle de nødvendige data, vil en oversigt over den afgivne ordre blive vist. Resuméet af den afgivne Ordre vil blandt andet indeholde: beskrivelse af udvalgte varer eller tjenesteydelser, enhedspriser på varer, samlet pris, oplysninger om den ydede rabat, værdien af ordren og alle andre omkostninger, herunder leveringsomkostninger, samt leveringsadressen, fakturaoplysninger og den valgte betalingsform.

5. For at sende en Ordre er det nødvendigt at acceptere indholdet af Reglementet, afgive personoplysninger markeret som obligatoriske og trykke på knappen: "Bestilling med betalingspligt". Afgivelse af en ordre hver gang kræver forudgående gennemlæsning af reglerne og accept af dens vilkår som bindende.

6. Efter afgivelse af ordren vil Kunden modtage en bekræftelse på indgåelse af fjernsalgsaftalen på et varigt medium til den oplyste e-mailadresse, som også indeholder det gældende indhold af Reglementet. Kontrakten anses for indgået ved modtagelse af ordrebekræftelsen fra Sælger.

7. I tilfælde af utilgængelighed af nogle af de varer, der er omfattet af ordren, eller leveringstiden overstiger 14 dage, vil kunden straks blive informeret herom uden at bekræfte indgåelsen af fjernaftalen og kan beslutte, hvordan ordren skal opfyldes (accept af den angivne leveringstid; ordreopfyldelse i forhold til nogle varer; annullering af ordren i sin helhed).

8. I mangel af modtagelse af bekræftelse på indgåelse af en fjernsalgsaftale på et varigt medium til den e-mailadresse, som kunden har opgivet, eller manglende modtagelse af information om utilgængeligheden af nogle af varerne inden for 24 timer efter afgivelse af ordren, Kunden skal straks kontakte sælgeren.

9. Salgskontrakten er indgået på dansk, og dens integrerede del er bestemmelserne i dette regulativ i det omfang, de ikke er i modstrid med selve salgsaftalen.

10. Registrering, sikring og deling af ordredata og Reglementet sker i form af en besked sendt til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst. Kunder, der har oprettet en konto i onlinebutikken, har yderligere adgang til deres tidligere ordrer som en del af funktionaliteten i onlinebutikken.

 

V. Levering

1. Levering af varerne er begrænset til Danmarks område og sker til den adresse, som kunden har angivet ved ordreafgivelsen. Levering af Varerne ud over Danmarks grænser sker gennem individuelle aftaler mellem Sælger og Kunden.

2. Leveringen af de bestilte varer sker via en kurer. Af logistiske årsager tilbyder Sælger ikke muligheden for personlig afhentning af Ordren i sin stationære butik eller noget andet sted.

3. Levering er som udgangspunkt gratis, uanset hvilken betalingsmetode Kunden har valgt og leveringssted. Eventuelle yderligere leveringsomkostninger kan angives som en mulighed ved afgivelse af ordren og vil kræve kundens godkendelse.

4. Leveringstiden er op til 23 hverdage, med produktionstiden op til 11 hverdage, og leveringstiden op til 7 hverdage. Leveringstiden regnes fra datoen for bekræftelse af Kundens Ordre af Sælger.

5. Hvis Kunden er en Forbruger, bærer Sælger risikoen for hændelig beskadigelse eller tab af Varerne under transporten. Kunden bør inspicere forsendelsen i tide og på den måde, der accepteres for forsendelser af denne type. Hvis varerne leveres med åbenlyse skader eller tab under transporten, skal kunden om muligt rapportere en sådan mangel til fragtføreren (kureren) og sælgeren så hurtigt som muligt og udføre andre handlinger, der er nødvendige for at fastlægge transportørens eventuelle ansvar , især ved at bekræfte forsendelsens tilstand. En forsinkelse i rapporteringen af en sådan defekt medfører ingen negative konsekvenser for kunden, især påvirker den ikke sælgers ansvar for manglende overensstemmelse mellem varerne og kontrakten (punkt IX i reglementet). En hurtigere meddelelse om bemærket skade forårsaget under transporten vil dog gøre det muligt for sælgeren at genkende reklamationen hurtigere og gøre det muligt for sælgeren at forfølge sine egne krav mod transportøren eller transportforsikringsselskabet.

 

VI. Priser og betalingsmetoder

1. Priserne på Varerne vist på Netbutikkens hjemmeside er angivet i danske kroner og inkluderer alle komponenter, inklusive moms og told.

2. Kunden har mulighed for at betale prisen:

- PayPal-betaling

- Stripe-betaling

- Braintree-betaling

3. Kunden er forpligtet til at foretage betalingen senest 7 dage efter modtagelsen af bekræftelse på aftalens indgåelse fra Sælger, medmindre han har besluttet at betale ved levering ved efterkrav.

4. Hvis kunden er interesseret i at modtage en momsfaktura, skal han informere sælger om det på tidspunktet for ordreafgivelsen (ved at vælge den relevante mulighed i ordreformularen) og give sælgeren de nødvendige data for korrekt udstedelse af en momsfaktura . Før betalingen foretages, kan Sælger udstede et dokument, som er grundlaget for betalingen - en proformafaktura.

 

VII. Annullering og ændring af kontraktspecifikationer

1. Efter afgivelse af en ordre er Køber berettiget til at ændre eller annullere den inden for 2 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor ordren er afsluttet. Afslutning forstås som at foretage en betaling eller at vælge en efterkravslevering (betaling ved modtagelse af forsendelsen).

2. Alle oplysninger relateret til ændringen af ordrespecifikationen eller annulleringen heraf er Køber forpligtet til at give til Sælger i en e-mail til følgende adresse: service@artforma.dk. For at lette kontakten er det at foretrække at oplyse det ordrenummer, som ændringen eller annulleringen gælder for.

3. Enhver ændring af den originale specifikation vil resultere i en ændring i ordreprisen, som køberen forpligter sig til at dække, og behovet for at betale et ekspeditionsgebyr på 150 DKK.

4. I tilfælde af annullering af ordren vil værdien af returneringen blive reduceret med ekspeditionsgebyret på 150 DKK.

5. Ændring og annullering efter den angivne periode vil ikke blive overvejet på grund af Sælgers forretningsprofil, som følge af produkttilpasningen af hver ordre.

 

VIII. Ret til at fortryde en fjernsalgsaftale

Sælger oplyser, at de fleste af de varer, der tilbydes i Onlinebutikken, er fuldt ud fremstillet efter kundens individuelle ordre og tilpasset dennes behov. De fleste af de varer, der tilbydes i onlinebutikken, er derfor ikke-præfabrikerede varer, fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller tjener til at tilfredsstille dennes individuelle behov. Ifølge art. 38, nr. 3, i lov om forbrugerrettigheder, er forbrugeren i relation til aftaler, der er genstand for de pågældende varer, ikke berettiget til at fortryde en fjernsalgsaftale.
Med ovenstående i tankerne angiver Sælger, at retten til at fortryde en fjernsalgsaftale beskrevet nedenfor kun gælder for produkter fra Valentina-kollektionen (møbelsæt).

1. Kunden, der er forbruger, har ret til at fortryde aftalen inden for fjorten dage uden at angive en begrundelse i henhold til bestemmelserne i lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder. 14-dages fristen begynder fra Kundens eller en af denne angivet tredjemand, bortset fra transportøren, og ved mange varer, der leveres separat, i partier eller i dele, tages i besiddelse af varerne. de sidste varer, deres parti eller del. For at overholde fristen er det nok at sende en erklæring inden dens udløb. En erklæring om fortrydelse af kontrakten kan indsendes på enhver måde, for eksempel via:

2. Kunden kan også afgive en erklæring om fortrydelse af kontrakten ved hjælp af formularen i bilag 2 til lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder, hvis skabelon også er inkluderet nedenfor i reglementet. Denne skabelon leveres desuden sammen med bekræftelsen af indgåelsen af fjernsalgsaftalen på et varigt medium.

3. I tilfælde af Kundens fortrydelse af kontrakten skal Sælger straks - dog senest inden fjorten dage fra datoen for modtagelse af Kundens erklæring om fortrydelse af kontrakten - tilbagesende til Kunden alle betalinger foretaget af denne, inkl. omkostningerne ved at levere varen.

4. Såfremt Kunden har valgt en anden måde at levere varen på end den billigste sædvanlige leveringsmåde, som Sælger tilbyder, er Sælger ikke forpligtet til at tilbagebetale Kunden for dennes meromkostninger, der overstiger omkostningerne ved den billigste sædvanlige leveringsmåde. tilbudt af Sælger.

5. Sælger refunderer betalingen med den samme betalingsmetode, som kunden har brugt.

6. Sælgeren kan tilbageholde tilbagebetalingen af betalinger modtaget fra kunden, indtil modtagelse af varerne tilbage, eller kunden fremlægger bevis for, at den er returneret, afhængigt af hvilken begivenhed der indtræffer først.

7. Ved fortrydelse af kontrakten er Kunden forpligtet til straks inden for en frist på højst fjorten dage at returnere de købte varer i sin helhed (sammen med bl.a. Brugermanualen og andre dokumenter), i en stand, der ikke overstiger måden at bruge det på er nødvendigt for at fastslå tingenes natur, egenskaber og funktion. Kunden afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. For at overholde fristen er det nok at sende varen tilbage inden dens udløb. Det anbefales at sende de købte varer tilbage inden for denne periode til følgende adresse: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.

8. Kunden hæfter for forringelse af varens værdi som følge af anvendelse af den på en måde, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, medmindre sælger ikke har informeret forbrugeren om ret til at indgå aftale i overensstemmelse med kravene i art. 12 sek. 1, nr. 9, i lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder. På grund af emnet for transporten anbefaler Sælger, men kræver ikke, fragtforsikring med returnering af varerne.

9. Forbrugeren er ikke berettiget til at fortryde en fjernsalgsaftale i forbindelse med aftaler:

 • til levering af tjenester, hvis iværksætteren fuldt ud har udført tjenesten med udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren, som før påbegyndelsen af tjenesten blev informeret om, at efter iværksætterens udførelse af tjenesten, vil han miste retten at trække sig tilbage.
 • hvor prisen eller vederlaget afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har kontrol over, og som kan forekomme inden udløbet af fristen for at fortryde kontrakten om tjenesteydelser med egenskaber specificeret af forbrugeren i ordren placeret af ham eller nært beslægtet med hans person .
 • hvor genstand for tjenesten er et ikke-præfabrikeret produkt, fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller tjener til at tilfredsstille dennes individuelle behov.
 • hvor emnet for tjenesten er varer, der forringes hurtigt eller har en kort holdbarhed.
 • hvor genstand for ydelsen er varer leveret i en forseglet pakke, som ikke kan returneres efter åbning af pakken på grund af sundhedsbeskyttelse eller hygiejnemæssige årsager, hvis pakken blev åbnet efter levering.
 • hvor genstand for tjenesteydelsen er varer, som på grund af deres natur er uadskilleligt forbundet med andre varer efter levering.
 • hvor genstand for ydelsen er alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved indgåelsen af salgskontrakten, og hvis levering først må finde sted efter 30 dage, og hvis værdi afhænger af markedsudsving over som iværksætteren ikke har kontrol over.
 • hvor forbrugeren udtrykkeligt krævede, at iværksætteren kom til ham for akut reparation eller vedligeholdelse; hvis iværksætteren leverer andre ydelser end dem, forbrugeren anmoder om, eller leverer andre genstande end reservedele, der er nødvendige for at udføre reparationen eller vedligeholdelsen, har forbrugeren ret til at fortryde kontrakten i forbindelse med yderligere ydelser eller genstande.
 • hvor emnet for tjenesten er lyd- eller billedoptagelser eller computerprogrammer leveret i en forseglet pakke, hvis pakken blev åbnet efter levering.
 • til levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af en abonnementsaftale.
 • afsluttet ved offentlig auktion.
 • til udbud af indkvarteringstjenester til andet end til boligformål, transport af varer, biludlejning, gastronomi, tjenester relateret til fritid, underholdning, sport eller kulturelle begivenheder, hvis kontrakten specificerer dagen eller perioden for levering af tjenesteydelser.
 • til levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på et håndgribeligt medie, hvis udførelsen af tjenesten begyndte med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden fristen for fortrydelse af kontrakten og efter at have informeret ham af iværksætteren om tabet af retten til at fortryde kontrakten.

 

IX. Klager vedrørende varer

Gælder for Kunden, der er Forbruger:

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek duński. Na Sprzedawcy ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia towarów wolnych od wad. Przewidzianą przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość świadczenia regulują powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące braku zgodności towaru z umową, w szczególności rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. I tilfælde af manglende overholdelse af varerne med kontrakten, kan kunden indgive en klage til sælgeren i enhver form, især skriftligt til følgende adresse: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko eller via e-mail til følgende adresse: service@artforma.dk. I klagen anbefales det at:

 • oplysning om reklamationens genstand, især type og dato for defekten
 • definition af anmodningen vedrørende metoden til fjernelse af defekten (udskiftning af varerne med en ny, reparation af varerne og derefter prisreduktion eller tilbagetrækning fra kontrakten)
 • angivelse af kontaktoplysninger på klageren

hvilket vil lette og fremskynde butikkens behandling af klagen. Anbefalingerne i den foregående sætning er kun ikke-bindende retningslinjer og påvirker på ingen måde effektiviteten af klager, der indgives uden at give de anbefalede oplysninger.

3. Såfremt det er nødvendigt at behandle reklamationen, skal Kunden forsyne Sælger med de varer, der er genstand for reklamationen, og som er genstand for reparation eller ombytning. Sælger afhenter varerne hos kunden for egen regning. Hvis varerne blev installeret, før varernes manglende overensstemmelse med kontrakten blev afsløret, skiller Sælger varerne ad og samler dem igen efter reparation eller udskiftning, eller lader disse aktiviteter udføre for egen regning.

4. For at fremskynde behandlingen af klagen kan Kunden muliggøre undersøgelsen af klagen på afstand, især ved at levere billeder eller muliggøre inspektion i videokonferencetilstand. For at undgå besvær kan Kunden benytte muligheden for at undersøge reklamationen på afstand også i det tilfælde, hvor levering af produktet er mulig, en sådan beslutning begrænser ikke nogen af Kundens rettigheder.

5. Sælger er forpligtet til at besvare forbrugerens klage inden 14 dage efter modtagelsen. I tilfælde af en anmodning om at udskifte varerne, fjerne deres mangler eller indsende en erklæring om fortrydelse af kontrakten baseret på bestemmelserne om varernes manglende overensstemmelse med kontrakten (kapitel 5a i lov af 30. maj 2014 om forbrugeren). rettigheder), er Køber forpligtet til at forsyne Sælger med de varer, der er genstand for reparation eller ombytning.

6. Hvis Sælger anser reklamationen for uberettiget, vil varerne blive leveret til Kunden sammen med de relevante oplysninger.

7. I tilfælde af uberettiget undladelse af at afhente varerne, kan Kunden afhente varerne på Sælgers lager på egen hånd på et passende tidspunkt (på en hverdag fra kl. 9.00 til 15.00) efter at have informeret Sælger om den valgte dato. Eventuel genlevering af varerne fra Sælger eller levering til en anden angivet adresse er mulig ved en særskilt aftale mellem Sælger og Kunden.

8. Sælger er ansvarlig for varens manglende overensstemmelse med den kontrakt, der eksisterede på leveringstidspunktet og afsløret inden for to år fra dette tidspunkt. Varernes manglende overensstemmelse med kontrakten, som viste sig inden for to år fra varens leveringstidspunkt, formodes at have eksisteret på leveringstidspunktet, medmindre andet bevises, eller formodningen ikke kan forenes med arten. af varerne eller arten af varernes manglende overensstemmelse med kontrakten. .

9. For nogle varer yder sælger en yderligere garanti på de vilkår, der er angivet i garantidokumentet. Sælgerens garanti udelukker, begrænser eller suspenderer ikke rettighederne for kunden, der er en forbruger i henhold til bestemmelserne om varernes manglende overensstemmelse med kontrakten.

Gælder for en ikke-forbrugerkunde:

1. I tilfælde af kunder, der ikke er forbrugere i henhold til punkt I, stk. 2, i dette regulativ, i henhold til art. 558 § 1 i Civil Code, fraskriver parterne Sælgers ansvar under garantien for mangler ved den solgte vare.

2. Det eneste ansvar under garantien nævnt i det foregående punkt udelukker ikke, at Sælger yder en garanti for udvalgte Varer eller i løbet af individuelle forhandlinger med en Kunde, der ikke er en Forbruger.

 

X. Klager vedrørende levering af elektroniske tjenester

1. Sælgeren tager skridt til at sikre, at onlinebutikken fungerer korrekt, i det omfang det er et resultat af den aktuelle tekniske viden, og forpligter sig til at fjerne enhver uregelmæssighed, der er rapporteret af kunder inden for en rimelig tid.

2. Kunden kan underrette Sælger om eventuelle uregelmæssigheder eller afbrydelser i onlinebutikkens funktion. Uregelmæssigheder relateret til funktionen af onlinebutikken skal rapporteres elektronisk til følgende e-mailadresse: service@artforma.dk

3. I en klage over uregelmæssigheder relateret til onlinebutikkens funktion, skal typen og datoen for uregelmæssigheden angives.

4. Sælger vil reagere på klagen med det samme, senest inden for 14 dage fra datoen for dens modtagelse.

 

XI. Udenretslige metoder til at behandle klager og forfølge krav

1. Sælger informerer om muligheden for at anvende udenretslige metoder til behandling af reklamationer og forfølgelse af krav. Brugen af dem er frivillig og kan kun finde sted, når begge parter i tvisten er enige om det.

 • Forbrugeren kan anmode om indledning af sag om udenretslig bilæggelse af forbrugertvister vedrørende den indgåede Salgsaftale til Handelstilsynet, jf. art. 36, i lov af 15. december 2000 om handelstilsynet (Lovtidsskrift 2001 nr. 4, pkt. 25, med senere ændringer).
 • Forbrugeren kan også anmode om, at en tvist vedrørende den indgåede salgsaftale afgøres af en permanent voldgiftsdomstol, der opererer ved handelstilsynets relevante voivodship-inspektorat, i overensstemmelse med art. 37, i lov af 15. december 2000 om handelstilsynet (Lovtidsskrift 2001 nr. 4, pkt. 25, med senere ændringer).
 • Europa-Kommissionen tilbyder også en platform til online tvistbilæggelse mellem forbrugere og iværksættere (ODR-platform). Den er tilgængelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Detaljerede oplysninger om løsning af forbrugertvister, herunder forbrugerens mulighed for at bruge udenretslige metoder til at behandle klager, forfølge krav og reglerne for adgang til disse procedurer er tilgængelige på hovedkontoret og på hjemmesiderne for voivodskabets tilsynsmyndigheder. Inspektion og på: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Afsluttende bestemmelser

1. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med gennemførelsen af salgskontrakter mellem Sælger og Kunden, afgøres i første omgang gennem forhandlinger med den hensigt at bilægge tvisten i mindelighed.

2. Bilæggelse af eventuelle tvister, der opstår mellem Sælger og Kunden, som ikke er en Forbruger, er underlagt den domstol, der har jurisdiktion over Sælgerens hjemsted.

3. I forhold, der ikke er omfattet af disse bestemmelser, finder bestemmelserne i gældende lov anvendelse, især bestemmelserne i loven af 23. april 1964. Civil Code (konsolideret tekst, Journal of Laws af 2014, punkt 121, som ændret) og loven af 30. maj 1964. 2014 om forbrugerrettigheder (Journal of Laws of 2014, punkt 827).

4. Polsk lov finder anvendelse på kontrakter indgået med sælger. I tilfælde af forbrugeraftaler vil de ufravigelige bestemmelser i det land, hvor forbrugeren har bopæl, blive overholdt, og forbrugeren er beskyttet af disse bestemmelser uanset valget af polsk lov som gældende lov.

Skabelontilbagetrækningsformular

(denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

- FORAM aktieselskab sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Jeg/Vi(*) _______________________________________________________________ informerer/vi (*) hermed om min/vores tilbagetrækning fra salgskontrakten for følgende varer(*) kontrakten om levering af følgende varer(*) kontrakten for en specifik opgave, der involverer udførelsen af følgende elementer(*)/ til levering af følgende service(*)

– Dato for kontraktindgåelse(*)/kvittering(*)

_____________________________________________________

– Forbrugerens navn og efternavn

_____________________________________________________

– Adresse på forbrugeren(erne)

_____________________________________________________

– Underskrift af forbrugeren(erne) (kun hvis formularen sendes på papir)

– Dato__________________________________________________________________________________________

(*) Slet efter behov.

Se vores anmeldelser på  

Se mere